КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Вища освіта іноземним громадянам
НОСТРИФІКАЦІЯ ДИПЛОМІВ І АТЕСТАТІВ В УКРАЇНІ

Якщо іноземний громадянин планує продовжити освіту в Україні, йому необхідно пройти процедуру визнання документів про освіту (нострифікацію).

Нострифікація іноземних дипломів та атестатів – визнання рівня іноземної освіти в Україні.

В Україні нострифікацію закордонних дипломів та атестатів здійснює Міністерство освіти і науки України (ДП «Інформаційно-іміджевий центр»). За детальною інформацією потрібно звертатися на сайт  http://nostrification.net.ua

Підсумковим результатом перевірки автентичності документів та встановлення еквівалентності кваліфікації є рішення Міністерства освіти і науки України про визнання в Україні іноземного документа про освіту.

 

Про визнання

Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання необхідно провести процедуру його визнання. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.

Документи, що не підлягають процедурі визнання в Україні

До них належать:

  • документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, якій вони належать;
  • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якої вони провадять освітню діяльність;
  • документи, які не містять інформації про здобуття власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахову спеціалізацію або професійну перепідготовку;
  • документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якій належить навчальний заклад;
  • документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікаційним рівнем та (або) напрямом підготовки (спеціальності, кваліфікації) системи освіти України;
  • документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України.

Документи про освіту громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, не потребують визнання в Україні, оскільки на підставі ст.5 Угоди про співробітництво в галузі освіти, підписаної в Ташкенті у 1992 р., держави - учасниці гарантують безстрокове визнання на своїй території документів про освіту, виданих у державах-учасницях до моменту підписання вищезазначеної Угоди. Країнами-учасницями є: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Туркменістан, Республіка Узбекистан.

все о строительстве, ремонте и обустройстве