КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Вища освіта іноземним громадянам
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  26.02.1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», Статуту Університету встановлено такий розмір оплати за навчання іноземним громадянам:

  • підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади – 1000 доларів США ($) на рік;
  • на основному факультеті, залежно від спеціальностей та освітніх програм (див. Додаток 1);
  • стажування – 200-500 доларів США ($) на рік;
  • аспірантура - 3000 доларів США ($) на рік.
Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні – за курсом Національного банку України на день оплати.

 

Додаток 1

  

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ
 ВАРТІСТЬ, ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА НОРМАТИВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

 

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

Спеціальність

(напрям підготовки)

Назва освітньої програми

(спеціалізації)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, ам.дол

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТЕХНОЛОГІЙ, СЕРВІСУ ТА МОДИ

015

Професійна освіта

За спеціалізацією (Технологія виробів легкої промисловості)

75

50

4 р.

4р.

1500

1100

За спеціалізацією (Дизайн)

30

-

4 р.

-

1500

-


182

 

Технології легкої промисловості

Технології та дизайн трикотажу

50

20

4 р.

4р..

1500

1100

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

25

10

4 р.

4р.

1500

1100

Конструювання та технології швейних виробів

100

250

4 р.

4р.

1500

1100

Проектування взуття та галантерейних виробів

75

100

4 р.

4р.

1500

1100

ДИЗАЙН

022

Дизайн (за видами)

Дизайн (за видами). Спеціалізації:

Художнє моделювання костюма;

Фірмовий стиль,

Графічний дизайн

Дизайн брендової продукції

Дизайн виробів з текстилю

Текстильний дизайн

Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів Фотовідеодизайн

Дизайн стилю та зачіски

Ландшафтний дизайн

Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів Motion-дизайн

Web-дизайн

 

180

30

4р.

4р.

1800

1350

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

на базі повної загальної освіти

75

100

4 р.

4р.

1500

1100

 

ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

161

Хімічні технології та інженерія

Технічна електрохімія

220

75

4р.

4р.

1500

1100

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

4р.

4р.

1500

1100

Технологія та експертиза  шкіри та хутра

4р.

4р.

1500

1100

Хімічні технології волокон

4р.

4р.

1500

1100

162 

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія

50

-

4р.

-

1500

-

226

Фармація

Технології фармацевтичних препаратів

150

150

4р.

4р.

1500

1300

 

МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки

100

50

4р.

4р.

1500

1100

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

100

30

4р.

4р.

1500

1100

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

100

100

4р.

4р.

1500

1100

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

50

-

4р.

-

1500

-

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

100

50

4р.

4р.

1500

1100

Електротехніка та електротехнології

100

50

4р.

-

1500

-

171

Електроніка

Електронні пристрої та системи

40

-

4р.

-

1500

-

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

75

 

75

 

4р.

4р.

1500

1100

Метрологія, стандартизація та сертифікація

4р.

-

1500

-

 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА

08

Право

Господарсько-правова діяльність

60

60

4р.

4р.

1500

1100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та комерційна діяльність

85

85

1500

1100

Бізнес-технології в підприємництві

1500

1100

 

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

051

Економіка

Економіка підприємств

105

90

4 р.

1500

1100

Економічна кібернетика

4 р.

1500

1100

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

110

150

4 р

4 р

1500

1100

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання

75

125

4 р

4 р

1500

1100

075

Маркетинг

Бізнес-маркетинг та комунікацій

80

25

4 р

4 р

1500

1100

073

Менеджмент

Менеджмент виставкової діяльності

190

135

4 р

1500

1100

Інноваційний менеджмент

4 р

1500

1100

Туристичний бізнес

4 р

1500

1100

Менеджмент персоналу

-

1500

-

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (дистанційне навчання )

015

Професійна освіта (за видами)

Технологія виробів  легкої промисловості

-

50

 

-

500

051

Економіка

Економіка підприємства

-

90

-

4 р.

-

500

Економічна кібернетика

 

-

4 р.

-

500

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

-

150

-

4 р

-

500

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання

-

125

-

4 р

-

500

073

Менеджмент

Менеджмент виставкової діяльності

-

135

-

-

500

Інноваційний менеджмент

-

-

-

500

Туристичний бізнес

-

-

-

500

-

075

Маркетинг

Бізнес-маркетинг та комунікації

-

25

-

4 р

-

500

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та комерційна діяльність

-

85

-

4 р

-

500

Бізнес-технології в підприємництві

-

4 р

-

500

081

Право

Господарсько-правова діяльність

-

60

-

4р.

-

300

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

-

30

-

4р.

-

500

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

-

100

-

4р.

-

500

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

-

50

-

4р.

-

500

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

-

75

-

4р.

-

500

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

-

100

-

4р.

-

500

Технології та дизайн трикотажу

-

20

-

4р.

-

500

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

-

10

-

4р.

-

500

Конструювання та технології швейних виробів

-

250

-

4р.

-

500

Проектування взуття та галантерейних виробів

-

100

-

4р.

-

500

РИНКОВИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В М.ЧЕРКАСИ

022

Дизайн (за видами)

Комп’ютерний дизайн інтер’єру та меблів, Художнє моделювання костюму, Графічний дизайн

60

-

4 р

4 р

1500

-

051

Економіка

Економіка підприємства

30

30

4 р

4 р

1500

1100

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

60

60

4 р

4 р

1500

1100

182

Технології легкої промисловості

Технологія виробів легкої промисловості

30

30

4 р

4 р

1500

1100

Додаток 2 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ
ІНОЗЕМЦІВ 
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА НА НАВЧАННЯ
ВАРТІСТЬ, ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ ТА НОРМАТИВНІ ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ

 

СТУПІНЬ МАГІСТРА

Спеціальність

Назва освітньої програми

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, ам.дол.

Шифр

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ТЕХНОЛОГІЙ, СЕРВІСУ ТА МОДИ

 

182

Технології легкої промисловості

Технології та дизайн трикотажу

50

10

2р.

2р.

2100

1650

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

25

10

2р.

2р.

2100

1650

Проектування взуття та галантерейних виробів

70

20

2р.

2р.

2100

1650

Конструювання та технології швейних виробів

150

300

2р.

2р.

2100

1650

ДИЗАЙНУ

182

 

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

50

100

2р.

2р.

2100

1650

022

Дизайн (за видами)

Художнє моделювання костюма

Фірмовий стиль

Графічний дизайн

Текстильний дизайн

Дизайн виробів з текстилю

Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

Фотовідеодизайн

Художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма

Ландшафтний дизайн

Дизайн аксесуарів та ювелірних виробів

Motion-дизайн

Web-дизайн

Дизайн брендової продукції

150

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

-

2р.

-

2600

-

182

Технології легкої промисловості

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

50

100

2р.

-

2100

1650

 

ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

161

Хімічні технології та інженерія

Технічна електрохімія

170

100

2р.

2р.

2100

1650

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

2р.

2р.

2100

1650

Технологія та експертиза шкіри та хутра

2р.

2р.

2100

1650

Хімічні технології волокон

2р.

2р.

2100

1650

226

Фармація

Технології фармацевтичних препаратів

30

30

2р.

2р.

2100

1650

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПРАВА

073

Менеджмент

Малий та середній бізнес

Бізнес адміністрування . Управління підприємствами в країнах ЕС

50

30

50

30

2р.

2р.

2100

1650

076

Підприємництво торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та сервісна діяльність

25

-

2р.

-

2100

-

 

МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні технології проектування

70

30

2р.

2р.

2100

1650

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

100

15

2р.

2р.

2100

1650

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

2р.

2р.

2100

1650

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

50

50

2р.

2р.

2100

1650

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

55

20

2р.

2р.

2100

1650

171

Електроніка

Електронні системи

40

-

2р.

-

2100

-

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

70

60

2р.

2р.

2100

1650

Якість, стандартизація та сертифікація

2р.

2р.

2100

1650

 

ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

051

Економіка

Бізнес-економіка

95

90

2р.

2р.

2100

1650

Бізнес аналітика

2р.

2р.

2100

1650

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в промисловості

50

50

2р.

2р.

2100

1650

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

75

75

2р.

2р.

2100

1650

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

55

30

2р.

2р.

2100

1650

073

Менеджмент

Управління розвитком організації

140

110

2100

1650

Управління інноваційною діяльністю

2р.

-

2100

-

Малий та середній бізнес

 

 

 

 

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

2100

1650

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (дистанційне навчання )

051

Економіка

Бізнес-економіка

-

90

-

2р.

-

700

Бізнес аналітика

-

-

-

700

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит в промисловості

-

50

-

2р.

-

700

-

-

-

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

-

75

-

2р.

-

700

075

Маркетинг

Комунікаційний маркетинг

-

30

-

2р.

-

700

-

-

-

700

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

-

50

-

2р.

-

700

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

-

20

-

2р.

-

700

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

-

15

-

2р.

-

700

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

-

60

 

-

2р.

-

700

Якість, стандартизація та сертифікація

-

-

2р.

-

700

073

Менеджмент

Управління розвитком організації

-

60

-

-

700

Малий та середній бізнес

 

50

-

-

700

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

 

50

-

 

-

700

182

Технології легкої промисловості

Технології та дизайн трикотажу

-

10

-

2р.

-

700

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

-

10

-

2р.

-

700

Проектування взуття та галантерейних виробів

-

20

-

2р.

-

700

Конструювання та технології швейних виробів

-

300

-

2р.

-

700

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

-

100

-

2р.

-

700

РИНКОВИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В М.ЧЕРКАСИ

123

Комп’ютерна інженерія  

Комп’ютерна інженерія

10

-

2 р

-

2100

-

все о строительстве, ремонте и обустройстве