КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.04

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Цебренко Марія Василівна (професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.17.15, тел. 280-53-25, 256-84-75)

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Савченко Богдан Михайлович, (доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.17.06, тел. 256-21-57)

Секретар – к.т.н., доцент Березненко Наталья Михайлівна (доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.17.06, тел. 256-29-46)

Члени ради

Термін повноважень ради: 07.10.2015 - 07.10.2017 р.; Наказ МОН України від 07.10.2015 № 1021

Атестація за спеціальностями:

05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 СЕНИК Ілона Володимирівна,
КНУТД, науковий співробітник

Розробка технології одержання композитних матеріалів для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання

текст дисертації

текст автореферату

Доктор хімічних наук, професор
Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії,
Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

29 листопада 2016 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, 1-0301

доктор технічних наук, професор, Білошенко Віктор Олександрович, в.о. директора (Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України)

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Мацуй Людмила Юріївна, завідувач лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

текст відгуку

2 КУРИПТЯ Ярослав Анатолійович,
КНУТД, науковий співробітник

Розробка технології одержання електропровідних термопластичних полімерних гібридних композитів

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент
Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон,
Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

26 січня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор
Левицький Володимир Євстахович,
Національний університет «Львівська політехніка»,
професор кафедри хімічної технології переробки пластмас

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, професор
Мамуня Євген Петрович,
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
провідний науковий співробітник відділу полімерних композитів

текст відгуку

3 СЛЄПЦОВА Інна Леонідівна, КНУТД, науковий співробітник

«Розробка технологій керованої деполімеризації відходів полімерних пакувальних матеріалів»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

11 травня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»)

кандидат технічних наук, доцент Сокольський Олександр Леонідович доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

текст відгуку

4 СЛЄПЦОВ Олександр
Олегович, КНУТД, науковий співробітник

«Розробка технології отримання поліолефінів, функціоналізованих малеїновим ангідридом та їх застосування»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

11 травня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»)

доктор фізико-математичних наук, професор Мамуня Євген Петрович, провідний науковий співробітник відділу полімерних композитів (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України)

текст відгуку

все о строительстве, ремонте и обустройстве