КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.06

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Супрун Наталія Петрівна (КНУТД, завідувач кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон, тел. 256-21-34).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Колосніченко Марина Вікторівна (КНУТД, декан факультету дизайну, тел. 226-24-82).

Секретар – д.т.н., доцент Галавська Людмила Євгеніївна (КНУТД, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва, тел. 256-29-38).

Члени ради

Термін повноважень ради: 03.04.2014 р. – 03.04.2017р.

Атестація за спеціальностями:

05.02.01 – Матеріалознавство
05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Шолудько Мар'яна Ігорівна

Удосконалення технологічних процесів текстильної промисловості з урахуванням нелінійних характеристик деформації тертя в зоні контакту нитки з напрямною

текст дисертації

текст автореферату

Щербань Володимир Юрійович
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
завідувач кафедри
інформаційних технологій проектування
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 05.11.2015 о 13.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Параска Георгій Борисович,
доктор технічних наук, професор, Хмельницький національний університет, проректор з наукової роботи.

текст відгуку

Омельченко Василь Дмитрович, кандидат технічних наук, с.н.с., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України, головний науковий співробітник Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості.

текст відгуку

2 Василенко Вікторія
Миколаївна

Розробка композиційних текстильних матеріалів
з використанням регенерованих волокон

текст дисертації

текст автореферату

Супрун
Наталія Петрівна
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
завідувач кафедри
матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів

 

дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство 05.11.2015 о 13.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Мичко Анатолій Андрійович
доктор технічних наук, професор, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, професор кафедри легкої та харчової промисловості.

текст відгуку

Головня Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, Львівська національна академія мистецтв, доцент кафедри дизайну костюма.

текст відгуку

3 Василенко Микола Павлович

Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів

текст дисертації

текст автореферату

Скрипник Ю.О.
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри автоматизації та комп'ютерних систем
Шевченко Костянтин Леонідович
кандидат технічних наук, доцент,
Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних систем
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство 06.11.2015 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Чепелюк Олена Валеріївна,
доктор технічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет, завідувач кафедри дизайну.

текст відгуку

Перегудов Сергій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України “КПІ”, доцент кафедри конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури

текст відгуку

4 Калашник Валерій Юрійович

Удосконалення технологічних процесів в’язання та ткацтва з урахуванням анізотропії фрикційних властивостей нитки

текст дисертації

текст автореферату

Щербань Володимир Юрійович
доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри інформаційних технологій проектування
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 10.12.2015 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Параска Георгій Борисович,
доктор технічних наук, професор, Хмельницький національний університет, проректор з наукової роботи.

текст відгуку

Омельченко Василь Дмитрович, кандидат технічних наук, с.н.с., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України, головний науковий співробітник Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості.

текст відгуку

5 Васильєва
Олена
Сергіївна

Удосконалення дизайн-проектування головних уборів

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина
Вікторівна
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і проектування одягу
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 18.02.2016 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань
Третякова Лариса Дмитрівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

текст відгуку 

Головня Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну костюма Львівської національної академії мистецтв

текст відгуку 

6 Романкевич Ярослав Олегович

Розробка технології фарбування поліамідних текстильних матеріалів окислювальними барвниками за гетерокоагуляційним механізмом

текст дисертації

текст автореферату

Гараніна
Ольга Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент,
Київський національний університет технологій та дизайну, докторант кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 14.04.2016 о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Карван Світлана Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімії, Хмельницький національний університет

текст відгуку

Нестерова Лідія Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та пестицидів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

текст відгуку

7 Кизимчук
Олена
Павлівна

Розвиток наукових основ створення текстильних аукзетик-матеріалів

текст дисертації

текст автореферату

Здоренко
Валерій Георгійович
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 30.06.2016 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

1. Чепелюк Олена Валеріївна
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету

текст відгуку

2. Приймак Олександр Вікторович,
доктор технічних наук, професор,
декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва та архітектури

текст відгуку

3. Защепкіна Наталія Миколаївна,
доктор технічних наук, професор, доцент кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

текст відгуку

8 Приходько-Кононенко Ірина Олександрівна

Удосконалення дизайн-проектування форменого одягу провідників залізничного транспорту

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина
Вікторівна
доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і проектування одягу
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 01.07.2016 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

1.Чепелюк Олена Валеріївна,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету

текст відгуку

2. Головня Олександр Володимирович,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну костюма Львівської національної академії мистецтв

текст відгуку

9 Ріпка Галина Анатоліївна

текст дисертації

текст автореферату

Мичко
Анатолій Андрійович
доктор технічних наук, професор, професор кафедри легкої і харчової промисловості,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 01.07.2016 о 13.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

1. Колосніченко Марина Вікторівна
доктор технічних наук, професор,
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну

текст відгуку

2. Засорнов Олександр Сергійович,
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій та конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету

текст відгуку

10 Джаліліан Фахіме

Розробка художньо-композиційних принципів проектування сучасного жіночого одягу на основі національних та етнохудожніх традицій

текст дисертації

текст автореферату

Ніколаєва Тетяна Вадимівна
кандидат технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну,
завідувач кафедри художнього моделювання костюму
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 27.12.2016 о 10.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2, корпус 1, 3-й поверх зал засідань

1. Чепелюк Олена Валеріївна,
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету

текст відгуку

2. Омельченко Василь Дмитрович, кандидат технічних наук, с.н.с., лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України, головний науковий співробітник Державного підприємства «КиївНДІТГП»

текст відгуку

11 Остапенко Наталія Валентинівна

Розвиток наукових основ дизайн-проектування захисного одягу з використанням принципів трансформації

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна,
доктор технічних наук, професор, декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів 23 лютого 2017 р. о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2
корпус 1, 3-й поверх зал засідань

Чепелюк Олена Валеріївна,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету;

текст відгуку

Приймак Олександр Вікторович,
доктор технічних наук, професор,
декан факультету інженерних систем та екології Київського національного університету будівництва та архітектури;

текст відгуку

Защепкіна Наталія Миколаївна,
доктор технічних наук, професор,
доцент кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

текст відгуку

все о строительстве, ремонте и обустройстве