КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Відділ інформаційного забезпечення та трансферу технологій
ЄРМОЛЕНКО Інна В’ячеславівна

Начальник відділу

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 1-0252

Тел./факс.: +38044-280-84-27

e-mail: 

Зиміна Світлана Володимирівна - провідний фахівець сектору трансферу технологій

Корпус  1, к. 1-0252

Тел.: (044) 256-29-86 

E-mail: 

 

Сеник Ілона Володимирівна - провідний фахівець сектору по роботі з обдарованою студентською молоддю

Корпус  1, к. 1-0252

Тел.: (044) 256-84-27 

E-mail: 


 

Головним завданням відділу є:

 • оперативне забезпечення професорсько-викладацького складу університету, аспірантів, докторантів та студентів науковою інформацією про досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;
 • організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, виставок в університеті, а також участь у ділових заходах різного рівня з науковими розробками та досягненнями університету;
 • організація співробітництва з підприємствами і суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності України та іноземних держав.
 • підготовку інформаційних та рекламних матеріалів науково-технічних досягнень університету;
 • видання збірника наукових праць журнал «Вісник  КНУТД» та інших засобів наукової комунікації університету;
 • організація державної  реєстрації та обліку  науково-дослідних робот, які виконуються в університеті;
 • підготовку звітних матеріалів з науково-технічної інформації;
 • наповнення і супровід офіційного web-сайту університету у частині інформації щодо науково-дослідної роботи;
 • регулювання діяльності у сфері трансферу технологій;
 • пошук, організація та підготовка наукових міжнародних грантів/програм;
 • проведення маркетингових та патентно-кон’юктурних досліджень, що включає здійснення разом з іншими підрозділами університету заходів з використання результатів НДР (науково-дослідних робіт) та ОІВ ( об’єктів інтелектуальної власності);
 • систематизація інформації і створення бази даних про винаходи університету та організація заходів, що сприятиме комерціалізації наукоємних розробок університету.
все о строительстве, ремонте и обустройстве