КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет технологій, сервісу та моди
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ
Про кафедру
БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0261, 1- 0263

Телефон для довідок: +38044-256-21-86

e-mail

Історія

Кафедра технології та конструювання швейних виробів була створена в 1944 році як кафедра швейного виробництва. З 1944 по 1947 рр. кафедрою завідував Дибренко М.С. З 1947 по 1954 рр. кафедра була реорганізована в кафедру швейного та взуттєвого виробництва, завідувачем якої спочатку був Тополянськнй Н.Г., а потім Афанасьєв О.О. З 1954 року по 1959 рр. знов існує кафедра швейного виробництва, завідувач кафедрою Орлов І.В.

В період з 1959 по 1981 рр. створено кафедру технології одягу, з якої в 1963 році відокремлюється кафедра проектування одягу. Завідуючими кафедрою технології одягу протягом цього часу були:

1959-1963 рр. — к.т.н., доц. Трухан Г.Л.,
1963-1971 рр. — к.т.н. Іванова Л.П.,
1971-1974 рр. — к.т.н., доц. Орлов І.В.,
1974-1982 рр. — к.т.н., доц. Березненко М.П.

А кафедрою проектування одягу завідували:

1963-1971 рр. к.т.н., доц. Трухан Г.Л.,
1974-1985 рр. к.т.н., доц. Агошков Л.О., 
1986-1996 рр. к.т.н., доц. Кузнєцова Н.Д.

З 1981 по 1988 рр. на базі існуючої кафедри технології одягу створена кафедра швейного виробництва. З 1982 по 1988 рр. завідував кафедрою д.т.н. проф. Якуб В.Ю. З 1988-1996рр. кафедра мала назву - кафедра технології швейних виробів, а її завідувачем був к.т.н. проф. Мігальцо І.І.

З 1996 року на базі кафедр технології швейних виробів та проектування одягу створюється кафедра технології та конструювання швейних виробів. З того часу кафедрою завідував Заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор, академік двох громадських Академій Березненко Микола Петрович. З 2003 року завідує кафедрою доктор технічних наук, професор Березненко Сергій Миколайович.

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, у якому працює 3 професори, 11 доцентів та 5 асистентів. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД.

Кожна зі спеціальних дисциплін закріплена за викладачем-лектором — професором та доцентом, які мають великий досвід викладацької роботи.

Майбутнє поповнення та омолодження складу викладачів кафедри планується за рахунок випускників КНУТД.

БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедри технології та конструювання швейних виробів, академік АІН України.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1981 р. Отримав спеціальність — інженер по автоматизації хіміко-технологічних процесів. Працює в КНУТД з 1993 р. Тема докторської дисертації: «Основы теории ресурсосберегающих технологических процессов формования и формозакрепления деталей одежды с учётом анизотропии текстильных материалов». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під його керівництвом захищені 5 кандидатських дисертацій. Являється науковим керівником держбюджетної теми. Викладає дисципліни: «Інноваційні технології швейного виробництва», «Основи технології виробів», «Митна експертиза», «Спецдисципліна за напрямом випускної  роботи». Нагороджений почесною грамотою МОН України «Відмінник освіти МОН України» та подякою Київського міського голови. Член експертної комісії МОН України і член експертної ради ВАК України з технології харчової та легкої промисловості.

БЕРЕЗНЕНКО Микола Петрович, доктор технічних наук, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів. Почесний професор КНУТД та доктор Хмельницького національного університету.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1957 р. Працює в КНУТД з 1960 р. Тема докторської дисертації: «Разработка энергосберегающей технологии и повышение уровня качества швейных изделий на операциях влажно-тепловой обработки». Викладає дисципліну: «Основи технології виробів». Підготував 19 кандидатів та 2 докторів наук.

Державні нагороди:

 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Почесна грамота Верховної Ради за особливі заслуги перед Українським народом.
 • Почесна грамота Київського міського голови за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».
 • Почесна грамота Мінлегпрому Української РСР та Державного комітету України з легкої та текстильної промисловості за значний особистий внесок у розвиток науки.
 • Почесна грамота Міністерства вищої та середньої освіти СРСР за організацію наукових досліджень.
 • Відзнака Академії інженерних наук за значний внесок у розвиток інженерної справи в Україні.
 • Стипендіат президента України.
 • Лауреат державної Премії України в галузі науки та техніки.
 • Почесна грамота Чернігівського землятства за активну громадську роботу.

БАКАН Людмила Андріївна, кандидат технічних наук, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Ленінградський Політехнічний іинститут іим. М.І.Калініна в 1961 р. Спеціальність: «Машины и агрегаты легкой и текстильной промышленности». Працює в КНУТД з 1970 р. З 1978 р. по 1994 р. працювала деканом факультету «Технології швейного виробництва» та «Технології одягу». Захистила кандидатську дисертацію в 1974 р. Тема дисертації: «Исследование динамических нагрузок при пуске основовязальных машин». Викладає дисципліни: «Технологія виготовлення виробів», «Основи технології виробів», «Сучасна техніка та технологія виробництва», «Технологія швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки та сучасна техніка та технологія». Науковий напрямок – «Дослідження впливу технологічних параметрів режиму обробки на рівень якості ниткових з'єднань швейних виробів».

Має державні нагороди:

 • Ювілейна медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия рождения В.И.Ленина», 1970;
 • Медаль «В память 1500-летия Киева», 1982;
 • Знак «Ударник десятой пятилетки», 1980;
 • Знак «За отличные успехи в работе», 1980.

АРАБУЛІ Арсеній Торелевич, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну в 2002 р. Отримав спеціальність: «Швейні вироби», інженер технолог-конструктор. Працює в КНУТД з 2005 р. Захистив дисертацію в 2006 р. Тема дисертації: «Удосконалення волого-теплової обробки швейних виробів при розпрасуванні швів». Викладає дисципліни: «Експертиза якості швейних виробів», «Квалітологія швейного виробництва», «Квалітологія виробів», «Конкурентоспроможність швейних виробів», «Методологія розроблення мотивованих висновків». Стипендіат Кабінету міністрів.

БІЛОЦЬКА Лариса Борисівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1990 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з грудня 1998 р. Захистила кандидатську дисертацію в 1999 р. Тема дисертації: «Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації». Викладає дисципліни: «Технологія швейного виробництва», «Креативні технології в галузі», «Основи виготовлення швейних виробів», «Основи технології виробів», «Основи технології виготовлення виробів із різних матеріалів».

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Дмитро Веніамінович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1989 р. Захистив дисертацію в 1994 р. Тема дисертації: «Удосконалення проектування одягу спеціального призначення». Викладає дисципліни: «Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп'ютерної техніки».

ВОДЗІНСЬКА Оксана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Державну академію легкої промисловості в 1995 р. Отримала спеціальність: Інженер-технолог-конструктор швейних виробів. Працює в КНУТД з 1998 р. Захистила дисертацію у 2012р. Тема дисертації «Вдосконалення технологічного процесу формоутворення деталей вузла «окат рукава-пройма» верхнього плечового одягу». Викладає дисципліни: «Технологія виготовлення виробів», «Основи технології виробів», «Проектування швейних підприємств», «Сучасна техніка та технологія виробництва».

ДОНЧЕНКО Світлана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1993 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1994 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 2000р. Тема дисертації: «Розробка теплозахисного спецодягу з локальною вентиляцією». Викладає дисципліни: «Конструювання швейних виробів з елементами САПР», «Проектування трудових процесів швейного виробництва», «Основи проектування швейних підприємств», «САПР технологічних процесів ПРВ»,  «Проектування швейних підприємств», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо - розкрійного виробництва». Має диплом 3 премія учасника III конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» та подяку Київського міського голови.

ЖУКОВСЬКА Ірина Іванівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1993 р. Отримала спеціальність: «Економіка і управління текстильної промисловості», інженер-економіст. Працює в КНУТД з 1993 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 1997р. Тема дисертації: «Розробка ресурсозберігаючої технології виробництва швейних виробів на основі застосування методу функціонально-вартісного аналізу». Викладає дисципліни: «Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп'ютерної техніки», «Комп’ютерні технології в галузі», «Основи САПР одягу», «Технологія швейного виробництва з використанням комп’ютерної техніки та сучасна техніка та технологія».

МОЙСЕЄНКО Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1990 р. Спеціальність: інженер-технолог швейних виробів. Працює в КНУТД з 1979 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 1988р. Захистив дисертацію в 1995 р. Тема дисертації: «Разработка средств индивидуальной защиты органов дыхания полярников от низких температур». Викладає дисципліни: «Основи технології виробів», «Проектування швейних підприємств», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва», «Основи проектування швейних підприємств». Має подяку Київського міського голови за активну винахідницьку діяльність.

САДРЕТДІНОВА Наталія Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1999 р. Отримала спеціальність «Швейні вироби» та кваліфікацію інженер-дослідник. Працює в КНУТД з 2003 р. Захистила кандидатську дисертацію в 2005 р. за темою: «Удосконалення процесів дублювання та забезпечення формостійкості деталей одягу із лляних тканин». Стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD) 2001р . Викладає дисципліни: «Товарознавство», «Основи конструювання виробів», «Виробниче навчання».

ЦИМБАЛ Тетяна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1985 р. за спеціальністю «Конструювання швейних виробів». Отримала кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. В КНУТД працює з 1985 р. У 2004 р. захистила дисертацію за темою: «Антропометричне забезпечення процесу проектування жіночого плечового одягу». Профіль навчальної роботи: «Конструювання виробів», керівництво та консультація дипломних проектів, магістрів, аспірантів. Ведучий лектор з дисциплін: «Антропометрія та основи біомеханіки», «Виробниче навчання», «Основи конституційної біології та антропометрії», «Особливості проектування товарів різного призначення». Керує роботою аспірантів. Підготувала 1 кандидата наук – Артеменко М.П. (2011 р.). На даний час працює над докторською дисертацією в рамках наукового напряму.

Одна з організаторів та членів журі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Конструювання і технології швейних виробів» з 1999 р. Голова науково-методичної Ради факультету ТСМ. Член спеціалізованої вченої ради К 70.052.03 Хмельницького національного університету. Має більше 60 наукових праць та винаходів, серед яких: 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифом МОНУ, 28 статей, 15 патентів, 12 навчально-методичних розробок, конспекти лекцій з дисциплін, більше 30 тез виступів на конференціях. Має державні нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України та Знак «Відмінник Освіти України».

ФЕДЬКО Ірина Василівна, доцент.

Закінчила Ясський Політехнічний інститут, факультет Легкої промисловості (Румунія) в 1988 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1988 р. Викладає дисципліни: «Технологія виготовлення виробів», «Виробнича практика», «Навчальна практика», «Основи технології виробів (Дизайн-технології швейних виробів)», «Технологія швейних виробів».

БОКІЙ Ольга Василівна, доцент.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1987 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1987 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 2002 р. Викладає дисципліни: «Експертиза якості швейних виробів», «Ергономічна експертиза», «Оптимізація підтвердження відповідності у швейній галузі» «Квалітологія швейного виробництва», «Експертиза швейних виробів та процесів їх виготовлення».

БЕЗСОНОВА Світлана Олексіївна, асистент.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1988 р. Отримала спеціальність: «Технологія швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 1988 р. Викладає дисципліни: «Основи технології виробів», «Креативні технології», «Особливості технології виготовлення виробів з різних матеріалів», «Технологія швейного виробництва».

ЛОЗОВЕНКО Світлана Юріївна, асистент.

Закінчила Київський державний університет технологій та дизайну в 2000 р. Спеціальність «Швейні вироби». Працює в КНУТД з 2005 р. Викладає дисципліни: «Основи технології виробів», «Основи виготовлення швейних виробів», «Креативні технології», «Технологія швейного виробництва».

РОСТОВА Олена Костянтинівна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2005 р. Отримала спеціальність: «Швейні вироби», інженер-технолог-конструктор. Працює в КНУТД з 2001 р. Стаж науково-педагогічної роботи — з 2002 р. Викладає дисципліни: «Технологія швейного виробництва», «Основи технології виробів», «Митна експертиза», «Креативні технології в галузі», «Основи проектування товарів різного призначення», «Виробниче навчання».

ЖДАНОВА Ольга Алімівна, асистент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2001р. Отримала спеціальність: «Економіка підприємства», інженер-економіст. Працює в КНУТД з 2001р. Стаж науково-педагогічної роботи – з 2004р. З 2011р. працює заступником директора Інституту сучасних технологій навчання. Викладає дисципліни: «Експертиза якості швейних виробів», «Квалітологія виробів», «Конкурентоспроможність швейних виробів», «Методологія розроблення мотивованих висновків».


КОГУТ Олена Олегівна, асистент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р. Отримала спеціальність: «Технологія і конструювання швейних виробів», інженер-технолог. Працює в КНУТД з 2004р. Стаж науково-педагогічної роботи – з 2004р. Викладає дисципліни: «Технологія процесів швейного виробництва з використанням комп'ютерної техніки», «Комп’ютерні технології в галузі», «Основи САПР одягу», «Конструювання швейних виробів з елементами САПР», «Основи проектування швейних підприємств», «САПР технологічних процесів ПРВ», «Проектування швейних підприємств», «Проектування автоматизованих технологічних процесів підготовчо-розкрійного виробництва». 


Навчальні і лабораторні приміщення

До складу кафедри входять 4 навчальних аудиторії, 1 лекційна аудиторія, 4 навчально-наукові лабораторії та комп'ютерний клас:

 1. Лабораторія по дослідженню фізико-механічних показників текстильних та шкіряних матеріалів та деталей швейних виробів;
 2. Лабораторія по проведенню випробувань для достовірної оцінки якості швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення;
 3. Лабораторія по дослідженню теплозахисних властивостей одягу;
 4. Лабораторія ниткових з'єднань.
Наукова діяльність

Науково-дослідна робота проводиться як у проблемній лабораторії, так і на сучасному обладнанні підприємств при виконанні бюджетної та госпдоговірної тематики та за рахунок другої половини робочого дня викладачів.

Визначені основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри: розвиток бази даних властивостей сучасних матеріалів (науковий керівник: д.т.н., проф. Березненко М.П.), розробка енерго-ресурсозберігаючих технологій виготовлення одягу (науковий керівник: д.т.н., проф. Березненко С.М.), створення виробів індивідуального захисту людини від впливу навколишнього середовища (науковий керівник: к.т.н., доц. Мойєсеенко С.І.).

За участю кафедри виконані фундаментальні дослідження, створені новітні технології виробництва полімерних матеріалів та хімічних волокон. Результати цих робіт дозволили співробітнику кафедри д.т.н., проф. Березненко М.П. отримати в 2007р. Державну премію України в галузі науки і техніки. Для народного господарства проф. Березненко М.П. разом з групою колег була виконана важлива науково дослідна робота, яка присвячена створенню нових матеріалів та виробів із вітчизняних видів сировини (льон, конопля, вовна). Результати цих розробок впроваджені в роботу ряду підприємств України.

На кафедрі щорічно виконуються науково-дослідні роботи, що фінансуються за рахунок держбюджету. Виконуються також договори про наукову співпрацю: в сфері розробки та застосування нанотехнологій в легкій промисловості, в області мікробіологічних досліджень текстильних матеріалів.

Кафедра має договори про науково-технічну діяльність з різними організаціями України.

 

Наукові школи

І школа — наук. керівник д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки, лауреат державних премій України Березненко М.П.
Тематичний напрямок: «Теоретичні і практичні основи створення формостійких деталей одягу із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів».

ІІ школа — наук. керівник д.т.н., проф., зав. каф. ТКШВ Березненко С.М.
Тематичний напрямок: «Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями».

Навчально-методичне забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів. Згідно навчальних планів на кафедрі також розроблені програми практик, тематика курсових та дипломних робіт та методичні вказівки до їх виконання.

Вся методична література видається українською мовою і всі викладачі кафедри ведуть заняття українською мовою. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. У відповідності з університетським планом викладачами кафедри готуються до видання навчальні посібники та підручники.

Вперше в системі вузів, які ведуть підготовку кадрів по профілю спеціальності, видано підручник з грифом МОН України («Квалітологія швейного виробництва») та Енциклопедія швейного виробництва. За останні роки видано більше 16 навчальних посібників та 30 найменувань методичних вказівок. Підготовлено проекти стандартів освіти зі спеціальності «Швейні вироби» напряму «Технологія виробів легкої промисловості».

Спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою) і готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а саме:

Бакалаврські програми:

 • напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»;
  • спеціалізація «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва»

Програми спеціалістів:

 • спеціальність 7.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
  • спеціалізація «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва»

Магістратура:

 • спеціальність 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
  • спеціалізація «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва»

Аспірантура:

 • спеціальність 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».
Студенти

Всі групи студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр закріплені за викладачами кураторами, які ознайомлюють студентів із нормативно-методичними матеріалами, що регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснюють групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних навчальних планів студентів; здійснюють контроль за виконанням індивідуальних навчальних планів студентів; захищають навчальні інтереси студентів; допомагають молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та галереї. В рамках КНУТД діють гуртки, де кожен зі студентів може віднайти себе в творчій діяльності, спортивних змаганнях та театральних гуртках.

Студенти ведуть активне громадське та наукове життя, відвідують спеціалізовані виставки, беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях різного рівня.

Щорічно, за наказом Міністерства освіти і науки України, проводиться Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів». Змагання зі спеціальності проводяться з теоретичних та практичних питань, за різними номінаціями, по яких визначаються переможці.

 

Творча робота студентки кафедри ТКШВ

 

Колекція «Чорна вдова» розроблена студенткою для виконання дипломної роботи

 

Колекція "Ілюзія незрівнянного Чарлі"

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах швейної галузі України і за кордоном, обіймаючи посади президентів фірм, директорів, головних інженерів, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів з якості та стандартизації. У відмінників навчання є можливість стажування за кордоном (Чехія, Польща, Німеччина тощо).

Інженер технолог-конструктор, що має спеціалізацію «Експертиза процесів та товарів швейного виробництва» може бути працевлаштованим в якості:  провідного фахівця у відділі технічного контролю швейного виробництва; менеджера з якості; експерта в центрах та випробувальних лабораторіях, що виконують експертизу товарів для захисту прав споживачів;  експерта або керівника в лабораторіях Державної митної служби України, Державної податкової служби України; експерта, наукового співробітника чи керівника в центрах сертифікації продукції та послуг; товарознавця-експерта як на виробництві, так і в торгівельній мережі; менеджера з продажу та закупівель товарів; експерта-аудитора.

Окрім цього, студенти, які добре себе зарекомендували на науковій ниві, мають можливість подальшого професійного зростання в якості стажиста-дослідника, наукового співробітника, інженера-дослідника, аспіранта, викладача-стажиста, асистента, а після успішного захисту дисертацій — обіймати посади доцента та професора.

Студенти мають можливість здобути військову освіту.

Студентські гуртки

На кафедрі функціонують такі гуртки:

 • науково-практичний гурток «Елегант», метою роботи якого є розширення кола наукових інтересів студентів, поглиблення знань у сфері поліфункцінальних текстильних матеріалів, набуття досвіду виконання наукових досліджень та оформлення їх результатів. Керівники гуртка: д.т.н., проф. Березненко С.М., к.т.н., доц. Садретдінова Н.В., асп. Артеменко Т.П.
 • науково-практичний гурток «Антропометричне забезпечення процесу проектування одягу», метою роботи якого є придбання навичок застосування фотовідбитків фігури людини для проектування одягу. Керівник гуртка: к.т.н., доц. Цимбал Тетяна Валентинівна
 • гурток крою та шиття, де студенти мають можливість отримати практичні навички виготовлення одягу.
Випускники

Випускниками кафедри є відомі українські модельєри: Михаїл Воронін, Андре Тан, О. Гапчук, Лілія Пустовіт, Крістіна Бобкова, Айна Гассе, Діана Дорожкіна, Альона Сереброва, директори ЗАТ «Вікторія» Матуляк О.С., ВАТ «Елегант» Вільшанська Н.І., генеральний директор Черкаського виробничого швейного об'єднання Бойко К.В., голова правління Чернівецького АТВТ «Трембіта» Станкевич С.О., голова АТ «Смірнова-Ласточкіна» Чуренова Е.П., директор будинку моделей Корсуненко Г.І., заступник голови Київської міської державної адміністрації та Радник Прем'єр-міністра України Денисюк Л.В., головний технолог ВАТ «Каштан» Константиненко Т. І., конструктори-технологи швейних виробів, технологи багатьох українських підприємств легкої промисловості.

Зарубіжне партнерство

Вперше в практиці роботи вузу кафедра започаткувала проведення науково-практичних семінарів по новим матеріалам та технологіям виготовлення одягу для працівників промисловості, викладачів та студентів за участю провідних зарубіжних фірм «Lainiere de Picardie» (Франція), «Freudenberg», «HANSEL Textil», «KUFNER» (Німеччина), «NOVATEX UA» (Чехія), «CAMELA» (Польща) та ін.

Кафедра підтримує тісні наукові зв'язки  та здійснює підготовку студентів та аспірантів для ряду країн світу, серед яких Молдова, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Китай, Польща, В'єтнам, Болгарія, Чехія, Німеччина.

Викладачі, аспіранти кафедри здійснюють наукові дослідження за сучасними актуальною тематикою, включаючи розробку ресурсозберігаючих технологій переробки лубоволокнистих матеріалів, натуральної і штучної шкіри, створення полі функціональних матеріалів та виробів, в тому числі для охорони здоров'я персоналу та довкілля. Започатковані дослідження в сфері застосування нанотехнологій при виробництві виробів різного призначення.

Викладачі, аспіранти беруть участь у міжрегіональних та міжнародних конференціях, науково-методичних семінарах, підтримують творчі зв'язки з Кишинівським державним університетом, Ясським технічним університетом, Політехнікою Радомською (Польща), Дрезденським текстильним університетом, Ліберецьким технічним університетом (Чехія), Ташкентським інститутом текстильної та легкої промисловості (Узбекистан), університетом Туреччини та іншими провідними навчальними закладами світу, активно співпрацює з коледжами та технікумами, які входять в науково-методичний комплекс університету.

Студенти кафедри успішно пройшли практику у рамках співробітництва між університетом та швейним підприємством «Flaxpol» (м. Ключборг, Польща) та угоди про направлення студентів університету денної форми навчання на проходження практики з повним їх забезпеченням щодо проживання, харчування та проїзду.

Працелюбність, наполегливість і компетентність наших випускників по достоїнству були оцінені керівництвом підприємства, про що свідчать пропозиції щодо подальшого працевлаштування випускників університету на вказаному підприємстві.

Круглий стіл на базі підприємства «Володарка»

 

Кафедрою було проведено Міжнародний семінар «Мир прикладных материалов на Vilene InSights», де було продемонстровано сучасні матеріали для виготовлення одягу високої якості.

Проведений на кафедрі Міжнародний семінар «Методология компьютерного проектирования в САПР и АвтоКрой»  дає можливість викладачам та студентам ознайомитися з сучасними програмами колег з Бєларусі.

 

Конференція з питань енергоефективних університетів

все о строительстве, ремонте и обустройстве