КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05

Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор Грищенко Іван Михайлович (ректор, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-84-23)

Заступник голови ради – д.е.н., професор Ольшанська Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03,     тел. 256-21-51)

Секретар – д.е.н., професор Чубукова Ольга Юріївна (завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-84-82)

Члени ради

Термін повноважень ради: 13.03.2017 р. – 31.12.2019 р.

Атестація за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Натрошвілі Світлана Геннадіївна

Стратегія економічного розвитку вищого навчального закладу в умовах ринкових трансформацій

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, с.н.с., Захарін Сергій Володимирович, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку

докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємства-ми (за видами економічної діяльності)

29 листопада 2016 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01103, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор економічних наук, професор Лабурцева Олена Іванівна, професор кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету;

текст відгуку

доктор економічних наук, професор Ляшенко Олександра Миколаївна, учений секретар Національного інституту стратегічних досліджень;

текст відгуку

доктор економічних наук, професор Маргасова Вікторія Геннадіївна, завідувач кафедри бухгалтерсь-кого обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету.

текст відгуку

2 Ліщук Вікторія Вікторівна

Організаційно-економічний механізм залучення іноземного капіталу в економіку України

текст дисертації

текст автореферату

кандидат економічних наук, доцент, Крахмальова Ніна Анатоліївна,
Київський національний університет технологій та дизайну МОН України, доцент кафедри підприємництва та бізнесу

кандидатcька, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

31 січня 2017 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01103, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор економічних наук, професор Єрохін Сергій Аркадійович, ректор ВНЗ «Національна академія управління»;

текст відгуку

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Новікова Ірина Едуардівна, старший науковий співробітник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

текст відгуку

все о строительстве, ремонте и обустройстве