КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

1 жовтня 1930 року відбувся урочистий акт відкриття Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості, створеного рішенням Вищої ради народного господарства на базі Київського політехнічного інституту. Ця подія й поклала початок відліку славетної історії сучасного Київського національного університету технологій та дизайну. 

Засновниками навчального закладу були: Гінзбург М.А. (директор), доцент Котов М.П. (пізніше професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки), професор Соколов Ю.Д. (згодом член-кореспондент АН УРСР), професор Душський П.Є., доцент Казанський М.Р. (пізніше доктор технічних наук, професор), Нікітін В.М., Поспєхов Д.А., Тополянський М.Г. та інші.

Першою юридичною адресою сучасного університету була Велика Житомирська, 32.

Спочатку в інституті було три факультети: хіміко-технологічний, механіко-технологічний, інженерно-економічний.

В 1930 році було оголошено набір на 1 курс. Другий, третій та четвертий курси були укомплектовані студентами Київського, Харківського та Одеського політехнічних інститутів.

В 1930/1931 навчальному році в інституті працювало 32 особи професорсько-викладацького складу.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1932 році.

За перші 5 років (1931 – 1935) інститут підготував 102 інженери. Щорічний випуск в 1936 та 1937 роках становив 110 осіб.

У 1937 році інститут розташувався по вулиці Кловській, 16 (тепер вул. Немировича-Данченка, 2), де до революції були казарми Миргородського кінного полку. Будівлю по вулиці Великій Житомирській було передано під гуртожиток.

За період 1936 – 1941 років випуск інженерів становив 1158 осіб.

У 1941 році було здійснено останній, довоєнний випуск інженерів - 240 осіб.

З перших днів війни багато викладачів, співробітників, випускників та студентів інституту добровільно і через мобілізацію вступили до лав Червоної Армії. Вони брали участь в бойових діях на всіх фронтах Великої Вітчизняної війни.

Наприкінці червня 1941 року інститут одержав розпорядження про підготовку до евакуації. І вже 1 жовтня 1941 року два залізничних ешелони з майном і невеликим особовим складом інституту прибули на станцію Хромпік міста Первоуральска, Свердловської області. Інститут розмістився на базі шкіряного заводу міста Хромпік. Вже влітку 1942 року було проведено перший випуск інженерів в кількості 35 осіб, а в 1943 -1944 роках інститут випускав по 38 інженерів.

У червні 1944 року інститут повернувся в Київ і став готувати спеціалістів ще за двома спеціальностями “Технологія швейного виробництва” та “Технологія трикотажного виробництва”. З цього часу інститут дістав назву - Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). Під цією назвою інститут проіснував 48 років.

У 1992 році Київський технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за четвертим ( вищим ) рівнем спеціальної підготовки і перейменований на Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ), а 30 серпня 1999 року – в Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, за указом президента України Л.Кучми від 07.08.2001 року № 591/2001 університет отримав статус національного і став називатися Київський національний Університет технологій та дизайну (КНУТД).

На сьогодні Київський національний Університет технологій та дизайну – це навчальний заклад IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-IV №1124433 від 5 червня 2013 року), ліцензія МОНУ .

У 2015 році Розпорядженням Кабінету Міністрів до КНУТД приєднано вищий навчальний заклад –Міжгалузева академія управління, на базі якої, починаючи з цього навчального року, ми готуємо ще і юристів для економіки України.

У 2015-2016 навчальному році Київський національний університет технологій та дизайну здійснює підготовку фахівців з 17 галузей знань, 16 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 30 напрямів підготовки за ступенем «бакалавр», 37 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і ступенем «магістр»; перепідготовку фахівців з 4 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та 11 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

У 2016- 2017 н.р. згідно « Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 КНУТД готовий здійснювати підготовку фахівців з 14 галузей знань, 12 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 21 спеціальності за ступенем «бакалавр», 15 спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 17 спеціальностей за ступенем «магістр».

Також Університет готує кандидатів та докторів наук за 12 спеціальностями, які можуть захищати свої дисертації у шести спеціалізованих вчених радах.

Крім того, згідно ліцензії КНУТД надає такі освітні послуги:

 • підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами;
 • підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;
 • підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами ( спеціальностями ) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів ( спеціальностей));
 • підготовка іноземців та  осіб без  громадянства до вступу у вищі навчальні  заклади.

Всього в Університеті навчається понад 10 тисяч студентів.

Міжнародне співробітництво є невід'ємною частиною діяльності КНУТД. Воно розпочалося ще у 1948 році, коли на навчання було прийнято чотирьох іноземних громадян. З 1966 року в Університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними громадянами. За цей час Університет підготував більш ніж 1700 спеціалістів з 71 країни світу. Зараз в Університеті навчається 275 іноземних студентів з 16 країн.

Університет має такі факультети:

 • дизайну;
 • індустрії моди;
 • мехатроніки та комп’ютерних технологій;
 • хімічних та біофармацевтичних технологій;
 • економіки та бізнесу;
 • підприємництва та права;
 • ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).

Інститути:

 • Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання;
 • Науково-дослідний інститут економіки.

Коледжі:

 • Коледж КНУТД, м. Київ;
 • Коледж легкої промисловості, м. Львів;
 • Промислово-економічний коледж, м. Чернігів.

Станом на 01.06.2016 року в Університеті працює 1528 осіб. Навчально-виховний процес забезпечує 650 науково-педагогічних працівників, які мають високий професійний та науково-методичний рівень, серед яких 295 мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, що складає 67,7% від загальної кількості науково-педагогічних працівників (630 за штатом) .

 • Докторів наук, професорів – 70 осіб;
 • Кандидатів наук, доцентів – 268 осіб;
 • Заслужених діячів науки і техніки України – 4 особи;
 • Заслужених працівників у сфері послуг України – 1 особа;
 • Заслужених працівників народної освіти – 7 осіб;
 • Заслужених економістів  України – 4 особи;
 • Заслужених працівників промислової України – 1 особа;
 • Академіків Національної академії наук – 1 особа;
 • Лауреатів Державної премії в галузі науки та техніки - 16 осіб.

Науково-інноваційну діяльність Університету забезпечують 17 наукових шкіл, 2 мистецькі школи, 6 наукових напрямів економічного спрямування та 33 наукові лабораторії.

Групі вчених нашого Університету Указом Президента України N675/2014, на підставі подання Комітету з Державних премій України, присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2013 року за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали». Групі вчених присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за роботу “Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями“.

Плідна робота викладачів і науковців Університету дозволила утримувати достойні місця у національних та міжнародних рейтингах

Визначальним здобутком колективу Університету є успішне входження в коло найкращих університетів столичного регіону, а також постійне покращання своїх результатів у різних національних та міжнародних рейтингах. У рейтингу «ТОП-200 Україна» наш Університет  займає 23 місце по Україні та 6 місце по Києву, серед  «Кращі ВНЗ України» - 27 місце, у міжнародному рейтингу науково-метричної бази Scopus – 38 місце серед навчальних закладів України, за останніми результатами рейтингу Інтернет- присутності Webometrics – 37 місце, у рейтингу веб-сайтів – 6 місце по Україні і 2 місце по Києву. І головним здобутком Університету стало 88 місце в рейтингу The Top 100 Fashion Schools In The World (ТОП-100 дизайнерських вузів світу), при чому наш Університет є єдиним представником українських ВНЗ і навіть ВНЗ Східної Європи.

За багаторічну сумлінну, плідну працю колектив Університету був неодноразово нагороджений грамотами, подарунками від Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради України, Київського міського голови, дипломами міжнародного та всеукраїнського рівня за наукові досягнення та участь в конкурсах та виставках. У 2007 році Головою Української православної церкви Університет було нагороджено грамотою та медаллю «За благодійність».

Понад 85 років існування Університету дало змогу підготувати багато висококваліфікованих фахівців, які працюють у всіх регіонах України та за її межами. Серед них відомі державні та політичні діячі, визначні науковці, керівники відомств, підприємств, організацій та установ, провідні українські модельєри та дизайнери.

все о строительстве, ремонте и обустройстве